Sonja Jansson
Bosatt i Göteborg och tidvis i Segerstad på Öland.

Sen 1964 har jag varit på Öland.
I mina bilder är landskapet, luften, vinden och elementen som omger oss det centrala. Människans plats i naturen. Vårt beroende av den. Det vi kommer ifrån och återvänder till.

Jag visar både måleri och skulptur. Efter 25 år som konstpedagog med barn och unga har barnen undervisat mig i att våga vara mer i det direkta, ej perfekta. Att tillåta slump och lek att styra och helt ologiskt, logiskt låta drömmarna visa sig – de som kanske dröms under slutna ögonlock – som i de vägghängda skulpturerna ögonblick.
CV