Sonja Jansson, CV

Född 1964, bosatt och verksam i Göteborg, samt tidvis på Öland.

Utbildning

1984-85 Hovedskous målarskola, Göteborg (Göteborgs konstskola).

1985-91 Konsthögskolan Valand, Göteborg

Separatutställningar, i urval

1996 Galleri 54, Göteborg

1997 Göteborgs Konstförening

2000 Galleri PS, Göteborg

2003 Ölands Museum, Himmelsberga

2004 Galleri PS, Göteborg

2004 Bohusgalleriet, Uddevalla

2005 Kyrkorummet, Hagakyrkan, Göteborg

2011 Galleri PS, Göteborg

2013 J.A.G.S museum Ölands Segerstad

2016 Galleri PS, Göteborg

Kommande: Galleri PS 2022 och Frölunda Kulturhus 2022 Göteborg (framflyttat t -22 p.ga covid)

Grupp- och samlingsutställningar

1991 Nolhaga Slott, Alingsås

1992 Värmlands museum, Karlstad

1992 Sydosten, Kalmar Konstmuseum

1995 Mölndals Konsthall

1996 Trans Lucentia, utställning i Hagakyrkan, Göteborg

1996 14 stationer, Via Dolorosa, Hagakyrkan, Göteborg

2005 Bohusgalleriet, Uddevalla

2007 Blå Stället, Angered

2012 Konstepidemin, Göteborg "Nya tider, nya verk"

2014 Våren-Livet-Döden Masthuggskyrkan Göteborg

2019 Medlemsutställning Galleri 54

2019 Medlemsutställning Galleri KC väst

Representerad/ Inköpt

Karlstad Kommun

Falkenbergs Kommun

Göteborgs Kommun

Statens Konstråd, 2000 och 2004

Hagakyrkan, Göteborg (kyrkorummet)

Volvo konstförening

Stipendier

Eric Ericsson, 1991

Bildkonstnärsfonden, 1994

Göteborgs Stads Kulturstipendium, 1996

Anna Ahrenberg, 1998

Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond, 2000

Ricklundgården 2004

Bildkonstnärsfondens tvååriga arbetsstipendium, 2004

Längmanska kulturfonden, 2015

Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2020

Konstnärsnämnden Krisstipendium3 2021