Lena Nordstierna

Utbildning inom konst och design

• Magisterexamen i bildpedagogik, inriktning Visual Art and Design, Konstfack Stockholm

• Entreprenörskap för konsten, Göteborgs universitet, konstnärliga fakulteten

• Digital bildhantering, Göteborgs universitet, Högskolan för fotografi

• Extreme Makeover, Högskolan för Design och Konsthantverk, kurs i samar- bete med Göteborgs konsthall och Göteborgs konstmuseum, i anslutning till biennalen "More! Than this Negotiating Realities"

• Design för det goda livet, Högskolan i Borås, institutionen Textilhögskolan

• Kandidatexamen i textildesign, Högskolan i Borås, institutionen Textilhög-

skolan

• Designprojekt, Högskolan i Borås

• Påbyggnadsutbildning för designers, Högskolan I Borås

• Produktutformning, Textil variant, Högskolan I Borås

• Estetisk linje, Helsjöns folkhögskola

• Textiltryck för yrkeskonstnärer, Konstnärernas kollektivverkstad Örebro

• Papperstillverkning för yrkeskonstnärer, Konstnärernas kollektivverkstad

Örebro

• Keramikkurser, bl a på Capellagården, Öland

Övrig utbildning

• Inkubator, i samarbete med Capellagården, Ölands folkhögskola och

Mörbylånga kommun

• Gymnasielärarutbildning för konstnärer med spetskompetens, med inriktning mot Konst- och formgivning, Göteborgs universitet

• Litteraturvetenskap, 60 hp, Göteborgs universitet

• Svenska språket, 60 hp, Göteborgs universitet

• Svenska som andraspråk, 60 hp, Göteborgs universitet

Arbeten och samarbeten

• Marks Pelle vävare Designer

• Almedahls Designer

• Kinnasand Designer

• Borås Wäfveri Designer

• Marks kommun Arkiv- och dokumentationsarbete på olika textilföretag

• Härryda kommun Gymnasielärare i Design, Bild, Nutida konst, Sceno- grafi och Svenska

Utställningar och utsmyckningar

• Mörbylånga kommun, Månadens konstnär

• Capellagården, Julmarknad, samlingsutställning

• Glashuset, Konsthögskolan Valand, Göteborg, samlingsutställning

• Utsmyckning av Hulebäcksgymnasiets skolmatsal med två ljudabsorberande verk, "Livet" och "Ängel", samt förslag till olika ljudabsorberande åtgärder

• Försäljning av två textiltryckta digitalfotograferade bilder, Västra Götalands-

regionen

• "Ljusningar", separatutställning av fotografier tryckta på textil, Nemeshallen i Mölnlycke

• Konstfack Stockholm, samlingsutställning

• Textilmuseet i Borås, samlingsutställning

• Borås konsthall, samlingsutställning

• Försäljning av mönster för textiltryck till Almedahls och Kinnasand

• Försäljning av handtryckt tyg, Högskolan i Borås, institutionen Textilhögskolan

• Försäljning av konstnärliga arbeten till privata kunder

Stipendier

• Britta och Arne Gorpes minnesfond

• Estrid Ericsons stiftelse

• Robert A:son Byttners Stipendiefond

• Västra Sveriges Tekoförening

• Adlerbertska stipendiefonden

• Fröberg-Cramér stiftelse

• Berta Brummer stiftelse

• SFUB, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

• Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen